Hart-en vaatziekte een typische (oude)mannen kwaal of niet ?

“Hart-en vaatziekten komen vooral voor bij oude mannen en wij-vrouwen blijven daarvan vaak gespaard, de dooddoener bij ons is vooral kanker!”

Dit blijkt één grote mythe: in tegenstelling tot de bovenstaande gangbare gedachte zijn hart- en vaatziekten doodsoorzaak n° 1, vóór kanker! Op de 31.000 overlijdens door hart- en vaatziekten per jaar sterven er 17.000 vrouwen en 14.000 mannen … Vrouwen zijn dus kwetsbaarder dan mannen. Vooràl nà de menopauze.

En toch… vrouwen, hun omgeving en zélfs artsen durven de optredende symptomen als kortademigheid, misselijkheid, vermoeidheid, pijn in bovenrug, onderkaak of hals en een angstig gevoel nogal eens onderschatten en eerder toeschrijven aan “de overgang”. Vrouwen wàchten ook langer dan mannen met het inroepen van medische hulp en, àls ze dat toch doen, omschrijven zij hun klachten véél vager dan mannen. Daarbij komt ook nog dat slagaderverkalking zich bij vrouwen ànders ontwikkelt dan bij mannen: bij vrouwen zijn de kransslagaders meestal over een grotere lengte vernauwd en hebben de kleine uitlopers vernauwingen. Bij mannen zit vaker een steeds groter wordende ophoping (plaque) in een grotere tak van de kransslagaders, wat minder gemakkelijk kan gemist worden. Dit samen kan ervoor zorgen dat zowèl de diagnose als de behandeling bij vrouwen vertraging oplopen.

Vrouwen, cijfer jezelf niet weg!

Daarbij komt dat vrouwen doorgaans duizendpoten zijn die – ook vandaag nog – vaak hun werk combineren met het leeuwendeel van het huishouden en de zorg voor de kinderen. Ze cijferen zichzelf weg en als ze moe lopen en slecht slapen, en wat overgewicht krijgen, zal het wel aan het drukke gedoe liggen: “Als ik tijd heb, ga ik wel eens naar de dokter”. Deze combinatie kan echter leiden tot chronische en schadelijke stress, minder lichaamsbeweging en méér roken. En wie minder beweegt en méér rookt, is gevoeliger voor een hart- en vaatziekte.

TIPS

  1. Ben je vrouw: Zorg voor jezelf! Neem je klachten serieus en laat je niet afschepen met “Het is niks”.
  2. Denk niet dat je onkwetsbaar bent.
  3. Leer symptomen herkennen, erkennen en er tijdig medische hulp voor inroepen.

Omdat ook het UZ Brussel dit heel belangrijk vindt, voorziet het op donderdagnamiddag 24 september 2015 in de grote inkomhal een informatiestand.

Vrouwen maar ook mannen zijn er zeer welkom.

Elk blogbericht op ‘UZ Brussel blogt’ weerspiegelt enkel de mening van de respectievelijke auteur.

Over

Benedicte Heyndrickx is kliniekhoofd van de cardiale revalidatie van het UZ brussel


Er zijn geen reacties.

Reageer

Je kan deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>