UZ Brussel vindt conclusie van FANC voorbarig

Het UZ Brussel heeft bedenkingen bij de persmededeling “X-straling veroorzaakt meer DNA-schade” door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en prof. H. Thierens (UGent).
Deze persmededeling was gebaseerd op een studie waar men door middel van bloedanalyse een verhoging van DNA schade observeert in patiënten na blootstelling aan X-stralen bij een CT-scan. Het FANC concludeert hieruit onmiddellijk dat het kankerrisico, veroorzaakt door blootstelling aan X-stralen van de scan wellicht hoger ligt dan tot nu toe werd aangenomen. Wij vinden dit een zeer voorbarige en gevaarlijke conclusie.

Als zorgverstrekker is het UZ Brussel zich zeer bewust van stralingshygiëne en levert het doorlopend inspanningen om de stralingsdosis voor iedere patiënt te beperken zonder hierbij de kwaliteit van de diagnose uit het oog te verliezen. Als wetenschappers hechten wij echter ook belang aan correcte berichtgeving rondom een beladen thema als straling en de gevolgen hiervan op onze gezondheid.

Eenzijdige benadering van stralingseffecten

Naast vragen rond de gehanteerde methodiek in de studie, hebben wij een fundamenteel probleem met de eenzijdige benadering van stralingseffecten, en vooral met de conclusie dat een verhoging van primaire schade leidt tot een verhoging van het kankerrisico. In vele voorgaande studies vinden onderzoekers inderdaad een hogere DNA schade maar in een groot aantal van deze studies wordt net aangetoond dat verhoogde DNA schade van beperkte hoeveelheden straling ook kan leiden tot een verlaging van het kankerrisico i.p.v. een verhoging. Dit vergeet het FANC te vermelden.

Ondanks het uitgebreid onderzoek dat door collega Thierens en door verscheidene internationale wetenschappers gebeurt, moeten we durven erkennen dat er vandaag nog steeds belangrijke beperkingen zijn van onze kennis over de complexe biologische mechanismen die spelen bij kleine hoeveelheden straling, én in het bijzonder, over de gevolgen hiervan op onze gezondheid. Het gebrek aan kennis biedt zowel voer aan diegenen die de stralingsrisico’s van medische beeldvorming willen minimaliseren als aan diegenen die de risico’s wensen te dramatiseren. De waarheid is echter dat we vandaag de exacte risico’s niet kennen.

Ter info de link naar de persmededeling van het FANC.

Dit standpunt is opgemaakt door prof. Nico Buls (medisch fysicus), dr. Peter Covens (diensthoofd stralingsbescherming), prof. Johan de Mey (diensthoofd radiologie) en prof. Tony Lahoutte (diensthoofd nucleaire geneeskunde).

Over

Prof. Nico Buls is medisch fysicus van de dienst radiologie van het UZ Brussel.


Er zijn geen reacties.

Reageer

Je kan deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>