Hebben we uw mening al gehoord?

We hebben al veel visies verzameld over de toekomst van de zorg op het platform ZORG2030.be. Maar ook nog veel niet, denk ik. Die horen we ook nog graag want dit hoort geen gedachtenwisseling met enkel specialisten te zijn. Integendeel zelf, bijna iedereen heeft ervaring met de zorgsector en dat is al voldoende om mee te denken. Uit het eerste rapport van alle ideeën totnogtoe valt overigens ook af te leiden dat teveel wordt nagedacht zonder er de ervaringsdeskundigen zoals patiënten en hun sociale omgeving bij te betrekken. Hebt u ervaring opgedaan met de zorg en is er iets dat in de toekomst zeker anders zou moeten, deel dat dan meteen op www.ZORG2030.be.

Ervaringsdeskundigen én professionele experts: deel uw visie

De gedachtenwisseling die het UZ Brussel, de faculteit Geneeskunde en de VUB (met de steun van VK Architects & Engineers, KanaalZ, Möbius) heeft gelanceerd heeft tegelijk nood aan de visie van de professionele experts. Specialisten in de zorgsector in het algemeen, in technologie, in architectuur, in facility management, in ICT, in onderwijs, in onderzoek … deel uw visie. Op het dialoogplatform werden al tal van expert-visies gegeven, maar het valt mij op dat die zo gefragmenteerd zijn. Op het terrein is nochtans alles met alles verbonden. Iedereen lijkt enkel over zijn eigen terrein na te denken. Denken vanuit expertise is uiteraard goed en nodig. Zelf denk ik dat ook meer in samenhang moet worden nagedacht. Maar hoe creëren we die samenhang en eenheid in visie?

Nog tot eind maart kunnen op www.zorg2030.be ideeën worden gedeeld. Hebt u een suggestie of een belangrijk verbeterpunt? Stel het niet uit en deel het meteen. Alle ideeën komen nog voor de zomermaanden in een eindrapport dat breed zal worden verspreid in de zorgsector en in de politieke wereld. Dus bij iedereen die samen de zorg van de toekomst vorm moet geven. Daarom is ZORG2030 geen vrijblijvende oefening. Laat daarom ook uw stem horen.

ZORG2030 wordt actief mee ondersteund door ZORGNET-ICURO, VOKA Health Community, In4Care, de Federale Neutrale Vereniging van Verpleegkundigen, ZOPP Brussel en het symposium Medische Wereld.

Over

Prof. dr. Marc Noppen is sinds 2006 CEO van het UZ Brussel. Marc is pneumoloog en behaalde zijn doctoraat aan de VUB in 1996. Hij volgde uiteenlopende bijkomende opleidingen waaronder Farmaco-Economie en Ziekenhuismanagement en is gastprofessor aan verscheidene buitenlandse instellingen. Twittert als @MarcNoppen.

Deze blogpost is gepost in Zorg op

2 reacties op “Hebben we uw mening al gehoord?”

 1. Erik Vanden Abeele

  Dat er weinig gereageerd wordt door patiënten verwondert me niet.

  Elk geval is immers apart . Elke consultatie is uniek. Als je voor een zwangerschapssopvolging of een kankerbehandeling, of je via spoed of op consult komt : de ervaring is telkens heel persoonlijk en getekend door een onzekerheid en wat stress.

  Wat vooral opvalt is de te kleine openheid voor een kritische noot. Een dienst reageert heel vaak corporatistisch. De secretaressen hebben daarin een grote invloed. Dat “openingscontact” en tevens vaak “afsluiterscontact” is vaak tekenend voor de indruk van de dienst die achtergelaten wordt. En daar is zeker heel veel moeite en professionaliteit tekort.

  Als er dan een klacht komt bij de ombudsdienst bvb. Wordt die vaak heel beleefd maar even nietszeggend beantwoord. Een rechtstreekse mededeling wordt vaak afgedaan als lastige patiënt en je voelt je zo geklasseerd.

  Speciale aandacht zou moeten worden verleend aan slechtnieuws mededeling tijdens Consultatie. Ik hoorde bvb. Vaneen patiente die een ALS-boodschap kreeg van een neurologe die voortdurend tijdens dat consult werd weggeroepen en die ook telkens de telefoon opnam. Een klacht bij de ombudsdienst gaf zo’n nietszeggende reactie. Dit is des te schrijnend omdat dat momentum enorm belangrijk is en dat de patiënt ook afhankelijk is van die welbepaalde arts. Of het nu ALS is in het UZBrussel of volwassenhemofilie is in het UZGent. Dat is de reden waarom ik zeker geen voorstander ben van de absolute referentiecentra: je bent te afhankelijk van de persoonlijkheid, het humeur en het ego van de betreffende arts.

  Beantwoorden
 2. Een tip: consultatieruimtes gezelliger maken, waar mensen niet enkel naar een muur moeten staren. Vaak zijn er mensen die voor een eerste consultatie naar het ziekenhuis komen en you never get a second chance to make a (good) first impression, dus ze moeten zich welkom voelen, het moet een ontspannen omgeving zijn. Vaak zijn er lange wachttijden tijdens consultaties dus als we meer aandacht besteden aan de wachtruimtes zijn ze vaak afgeleid van het feit dat ze zo lang moeten wachten. Ik ben geen marketingsexperte maar alle kleine beetjes helpen vb. een kastje met verschillende boekjes (ook kinderboeken) want ouders hebben vaak hun kinderen mee, televisieschermen met filmpjes over gezondheid en welzijn, meer licht/ kleur, aangename geuren. Rustige achtergrond muziek.
  Vaker de mening/opmerkingen aan patiënten vragen, aandacht besteden aan wat hun belangrijk vinden. Terug mensentaal spreken tegen de patiënten en de tijd nemen om met ze een babbeltje te slaan. Mond aan mond reclame is zeer belangrijk, zeker in onze sector, dus missie is: patiënt centraal, optimale zorg, ze zich welkom doen voelen in ons fantastisch ziekenhuis.

  Beantwoorden

Reageer

Je kan deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>