Stel dat u de gezondheidszorg helemaal van nul zou kunnen bouwen …

Stel dat u de gezondheidszorg helemaal van nul zou kunnen bouwen. Dat u de mogelijkheid hebt om met niets anders rekening te houden dan de essentie: de zorg aan en genezing van wie ziek is. Niet geremd door financiële beperkingen bijvoorbeeld, of door organisaties of mensen die vooral aan zichzelf denken. Stel …

Misschien dat we dan tot een gezondheidszorg komen die helemaal is afgestemd op de patiënt. Zullen we die denkoefening eens doen? Zullen we daarover in dialoog gaan met elkaar?

Het UZ Brussel en de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de VUB creëren het kader voor die grote denk- en dialoogoefening. Ze doen dat naar aanleiding van het 40-jarig bestaan van het UZ Brussel en de 40-jarige aanwezigheid van de faculteit geneeskunde en farmacie van de VUB op de campus in Jette. Op www.zorg2030.be kan u uw ideeën lanceren en die van anderen becommentariëren. In november zijn er dialoogdagen waar mensen samen komen om van gedachten te wisselen. En we willen zeker niet enkel de experts horen in geneeskunde of in verpleeg- en vroedkunde, zorg, ICT, architectuur, facility management, administratie, … maar natuurlijk ook de patiënten.

De gedachten zijn vrij, altijd

Denkt en dialogeert u mee? Het internet heeft een enorme impact op onze samenleving en op de gezondheidszorg. Hoe ziet u dat evolueren? Veel patiënten willen aan het stuur zitten van hun eigen zorgtraject. Is de patiënt in 2030 helemaal de dirigent van zijn zorg? Hoe zou de samenwerking moeten zijn tussen huisartsen, ziekenhuizen, rusthuizen, psychiatrische instellingen, … Gaan studenten geneeskunde in 2030 nog naar een campus of komt de campus digitaal tot bij hen? Vloeien de resultaten van wetenschappelijk onderzoek snel en rechtstreeks door naar de praktijk? Wordt elke behandeling die werkt terugbetaald? Zullen in 2030 ziekenhuizen veel kleiner zijn en enkel gericht op complexe ziektes en behandelingen? En wat zal de waarde “respect” in 2030 in de praktijk betekenen? Deze vragen en zoveel andere leveren heel boeiende denkstof.

De gedachten zijn vrij, altijd; dat is een belangrijk principe voor het UZ Brussel en de VUB. En een toekomst bouwen, begin je met er vrij en ongedwongen over na te denken. En er met respect en grenzeloos samen over te dialogeren. Niet bang om indien nodig heilige huisjes te slopen. Wetend dat het enkel om de inhoud gaat en om samen de gezondheidszorg beter maken. En niet om zomaar wat te roepen of om anderen respectloos neer te sabelen.

We zijn allemaal ooit in ons leven eens patiënt

Tot en met februari 2018 gaan we dialogeren. Daarna vatten we het eindresultaat overzichtelijk samen. Dan weten we wat we allemaal samen belangrijk vinden. Denk en bouw mee aan de gezondheidszorg van de toekomst. Dit is uw kans om uw stem te laten horen. Alle ideeën zijn even belangrijk. Het is niet alleen een zaak van experts. Het is in het belang van ieder van ons. Want we zijn allemaal ooit in ons leven eens patiënt.

Over

Prof. dr. Marc Noppen is sinds 2006 CEO van het UZ Brussel. Marc is pneumoloog en behaalde zijn doctoraat aan de VUB in 1996. Hij volgde uiteenlopende bijkomende opleidingen waaronder Farmaco-Economie en Ziekenhuismanagement en is gastprofessor aan verscheidene buitenlandse instellingen. Twittert als @MarcNoppen.


Er zijn geen reacties.

Reageer

Je kan deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>