Discussie over onze gezondheidszorg op symposium Medische Wereld: er staat veel op het spel

Tijdens de lustrumeditie van het Symposium Medische Wereld op de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de VUB op de Brussels Health Campus in Jette bogen meer dan 1200 deelnemers en tal van interessante sprekers waaronder enkele toppolitici zich over onze gezondheidszorg én over de pijnpunten. Vanaf de eerste uiteenzettingen werd duidelijk dat het debat rechtstreeks en onrechtstreeks zou gaan over patiënten en eigenlijk over ons allemaal. Dr. Joos van de fysische geneeskunde van het UZ Brussel had het over het sedentair bestaan van teveel mensen en “Winnaars hebben altijd een plan, verliezers altijd een excuus” zei ze. Dat we meer moeten bewegen is onderhand bekend, maar we moeten het dan met z’n allen ook wel doen. Dat amper 2-3% van de Belgische gezondheidszorg besteed wordt aan preventie, belet weinigen om de trap te nemen in plaats van de lift en dagelijks zelf de benen uit te slaan, en het hoeft echt geen marathon van 40 km te zijn.

De nood aan patiënteninformatie werd ook al snel overduidelijk. Dr. Colemont van de vzw Stop Darmkanker omschreef darmkanker als een sluipmoordenaar die kan betrapt worden als de diagnose op tijd wordt gesteld: in 2017 werden al 2003 nieuwe gevallen geregistreerd én 560 doden.

Dr. Bafort kaartte een ander heet hangijzer aan: de gezondheidstoestand van de zorgverstrekkers zelf. In de rush-rush samenleving van vandaag ontsnappen artsen en andere gezondheidsberoepen niet aan burn-outs. Er dringt zich een andere cultuur op, stelde dr. Bafort, die in de plaats komt van de eeuwige beschikbaarheid van de arts.

Maggie heeft een stok achter de deur!

Het grootste gezondheidsdebat van het jaar, zoals Guy Tegenbos stelde, was bij momenten een verhitte discussie met Maggie De Block, federaal minister van sociale zaken en volksgezondheid in het centrum: het publiek liet duidelijk blijken dat de meningen over het huidig beleid verdeeld zijn. De vorige regeringen hebben ervoor gezorgd dat we vandaag met een deficit zitten, stelde ze, de regering die de vinger op de knip moet houden, zal sowieso niet als de populairste de geschiedenisboeken ingaan. Het belangrijkste is echter dat we de gezondheidszorg terug op de rails krijgen, én vooral betaalbaar houden naar de toekomst toe. Haar quote “Ik heb volmachten en een stok achter de deur” viel niet bij iedereen in goede aarde, maar ze maakte er wel duidelijk mee dat ze het meent. De waanzinnige concurrentie tussen de ziekenhuizen moet dalen, stelde ze ook; concurrentie is goed, maar niet aan eender welke prijs. Sommige deelnemers aan het debat vonden het tempo van veranderingen te snel, anderen dan weer te traag. Maar waarover iedereen het eens was: de veranderingen zijn ingezet.

Veiligheid van zorgverstrekkers: een evidentie?

In de namiddag maakte dr. Huylebroeck, CRA en huisarts, de cijfers van zijn studie bekend waarin hij vaststelde dat 80% van de ouderen die in een woon-zorgcentrum verblijven, ondervoed zijn. Dat het personeelstekort in de woon-zorgcentra één van de problemen is, is duidelijk, maar het budget van 4 euro per dag dat aan voeding besteed wordt, moet zeer dringend herbekeken worden. Federaal minister van Binnenlandse zaken Jan Jambon debateerde mee over de veiligheid van de artsen. Steeds vaker blijkt dat de zorgverstrekkers mee het slachtoffer zijn van de agressie die in toenemende mate de samenleving in het algemeen kenmerkt. Hij bleek bereid tot een betere samenwerking tussen de lokale politie en huisartsen, al bleek duidelijk aan de reacties van het publiek op twitter dat er nog enorm veel werk is. Veiligheid voor een hulpverlener zou in onze contreien een evidentie moeten zijn. Jambon herhaalde later die dag zijn stelling over de samenwerking tussen politie en hulpverlener in het VTM-nieuws, maar stelde tegelijk dat een agent die mee op huisbezoek gaat niet de norm mag worden. Het laatste debatonderwerp was “euthanasie en dementie”, met de vergijzing en zelfs dubbele vergrijzing in onze samenleving een hot issue. De huidige euthanasiewet laat vanaf een bepaald stadium geen euthanasie meer toe en dat verplicht sommige dementerende mensen het voorbeeld van Hugo Claus te volgen: voor euthanasie gaan in een fase dat ze het eigenlijk nog niet willen.

De gezondheidszorg zit extreem ingewikkeld in elkaar met soms tegengestelde belangen in een gecommunautariseerd land. Maar er moet iets gebeuren opdat de toenemende kosten de betaalbaarheid van de sociale zekerheid, de gezondheidszorg en dus ook de gezondheid van mensen niet in gevaar zouden brengen. Het symposium Medische Wereld zal in 2018 kritisch nagaan welke de stand van zaken is en opnieuw moeilijke onderwerpen niet uit de weg gaan.

Elk blogbericht op ‘UZ Brussel blogt’ weerspiegelt enkel de mening van de respectievelijke auteur.

Over

Dr. Stéphanie Hostenbach is assistente Neurologie in opleiding aan het UZ Brussel. Ze heeft momenteel ook een aspirant mandaat bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek, waar ze werkt aan een doctoraat over Multiple Sclerosis, o.l.v. prof. dr. De Keyser, diensthoofd Neurologie van het UZ Brussel.


Er zijn geen reacties.

Reageer

Je kan deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>