De eerste slachtoffers zijn de patiënten

De Belgische universitaire ziekenhuizen klagen hun chronisch gebrek aan financiële middelen aan en doen een brede oproep om een petitie te tekenen. Ook het UZ Brussel voelt hoe zijn opleidings- en onderzoeksopdrachten onder hoge druk staan. De consequenties daarvan kunnen zeer groot zijn.

De eerste slachtoffers zijn de patiënten.

Opleiding zorgt immers voor zorgverstrekkers met de nodige skills om hen kwalitatief hoogstaande zorg te kunnen aanbieden. De faculteiten geneeskunde van de universiteiten samen met hun universitaire ziekenhuizen leiden hen op waarna ze uitzwermen over het ganse land en zelfs naar het buitenland.

Onderzoek is essentieel om de best mogelijke zorg te kunnen aanbieden. Als vandaag een kankerpatiënt zich gelukkig niet meer automatisch als terminaal moet beschouwen, heeft dit alles te maken met het wetenschappelijk onderzoek dat is gebeurd aan universiteiten en universitaire ziekenhuizen. Wie in een universitair ziekenhuis aan onderzoek doet, doet dat uit overtuiging, uit interesse, uit intellectuele nieuwsgierigheid. Zo’n onderzoeker kan in een algemeen ziekenhuis of in een privé-praktijk meer verdienen, maar daar kiest hij/zij bewust niet voor. Hij/Zij zet zich liever in voor de samenleving, voor de patiënten. Natuurlijk, als daar geen onderzoek meer wordt uitgevoerd …

Het UZ Brussel dankt oprecht alle schenkers

Het UZ Brussel houdt niet van de slachtofferrol, vechtlust zit in zijn genen. Daarom heeft het niet gewacht tot de overheid wakker schiet. Het heeft een eigen charityprogramma gelanceerd dat in 2013 zijn eerste volledige werkjaar heeft gekend: Vriend voor het Leven. Het is nog maar het begin, maar verschillende diensten konden al rekenen op de vrijgevigheid van particuliere schenkers en bedrijven. Het ziekenhuis ontving in totaal 731.306,23 euro via giften en 438.722 euro dankzij legaten. Dit maakt dat het ziekenhuis 1.170.028,23 euro kon investeren in bijzondere projecten en in wetenschappelijk onderzoek. En dit is 2,6 maal zoveel dan in 2012. Deze fondsenwervingspolitiek van het UZ Brussel is zijn creatief en positief antwoord op de financiële druk op de (universitaire) ziekenhuizen.

Niet alleen het bedrag is gestegen, maar ook het aantal mensen dat het ziekenhuis steunde verviervoudigde. Vooral de sterke toename van het aantal schenkers is een hart onder de riem voor de artsen, onderzoekers en verplegend personeel, maar ook voor de patiënten. Want dit betekent dat er een hele community is die geeft om de gezondheid en levenskwaliteit van anderen. Ook bedanken steeds meer mensen het UZ Brussel met een gift in hun testament. Een professionele aanpak van de fondsenwerving werpt dus duidelijk vruchten af en ze zal dus intensief worden verdergezet. Het UZ Brussel dankt oprecht alle schenkers.

Fondsenwerving kan de financiële middelen van de overheid echter enkel aanvullen, niet vervangen; daarvoor is de nood aan overheidsgelden te groot. Daarenboven, zouden we willen dat opleiding en onderzoek in de geneeskunde volledig afhankelijk worden van de goede wil van sponsors? Is het niet de taak van de overheid om garant te staan voor hoogkwalitatieve zorg?

Daarom is het essentieel dat zoveel mogelijk mensen helpen om de ogen van de overheid te openen voor de gevolgen van het gebrek aan financiële middelen van de universitaire ziekenhuizen. Dat kan eenvoudig via het ondertekenen van de petitie. Doe het voor uw eigen gezondheid. Ga NU naar www.geenzorgzonderinnovatie.be en teken meteen de petitie.

Elk blogbericht op ‘UZ Brussel blogt’ weerspiegelt enkel de mening van de respectievelijke auteur.

Over

Prof. dr. Marc Noppen is sinds 2006 CEO van het UZ Brussel. Marc is pneumoloog en behaalde zijn doctoraat aan de VUB in 1996. Hij volgde uiteenlopende bijkomende opleidingen waaronder Farmaco-Economie en Ziekenhuismanagement en is gastprofessor aan verscheidene buitenlandse instellingen. Twittert als @MarcNoppen.


Er zijn geen reacties.

Reageer

Je kan deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>