Federale toelatingsproef, wie durft?

“Noord-Zuid”, kan ik liplezen uit hetgene prof. Cammu in het oor van de moderator fluistert. Guy Tegenbos heeft net een tjokvol auditorium Brouwer gedurende meer dan anderhalf uur geamuseerd met een sterk staaltje dressuur over zijn zes leeuwen. Nog maar een ruim kwartier heeft de maestro om hier op Campus Jette een van de belangrijkste onderwerpen voor de welpen te werpen: de contingentering alstublieft! Aan tafel zitten Jo Vandeurzen (CD&V), Maya Detiège (SP.A), Louis Ide (N-VA), Mieke Vogels (Groen!), Dirk Van Duppen (PVDA) en Brieuc Van Damme (Open VLD). Het podium: het debat over de gezondheidszorg op het symposium Medische Wereld van 26 april. Benieuwd wat zij zullen retourneren op de snoeiharde service in deze laatste set.

De Noord-Zuid-tegenstellingen inzake de federaal opgelegde numerus clausus voor artsen dateren al van 1996, toen reageerden de twee gemeenschappen die verantwoordelijke zijn voor de medische opleidingen, verschillend. Vlaanderen hield in- en uitstroom in de geneeskunde-opleiding mooi in evenwicht, mede door het toelatingsexamen arts en tandarts. Door gebrek aan draagvlak voor een instroombeperking ontstond aan Franstalige zijde een onevenwicht dat nu leidt tot een verwacht surplus van een duizendtal gediplomeerde artsen in 2018. Met de huidige problematiek van de zogenaamde knelpuntdisciplines (specialisatierichtingen waarin een nijpend tekort dreigt op te treden, zoals huisartsgeneeskunde) stelde Minister Onkelinx voor deze deficits op te vullen door dit contingent geheel of gedeeltelijk af te schaffen, bijgevolg wordt het toelatingsexamen op de helling gezet. Een ondoordachte keuze, weerklinkt unaniem vanuit de 5 Vlaamse universiteiten.

“Federale toelatingsproef, wie durft?”, tweet de VGSO (Vlaams Geneeskundig StudentenOverleg) al snel vanuit de zaal, opgepikt en doorgespeeld naar het panel. Wie durft? Ironisch genoeg hield enkel de N-VA-vertegenwoordiger er een uniformiserend idee op na. Alle andere microfoons kregen gematigde en weinig krachtdadige responsen te verwerken, alsof de Minister van Volksgezondheid het ‘zo slecht nog niet meent’ en beschermd dient te worden in haar besluitvorming. Geïnformeerd worden in haar besluitvorming zou ons al een pak verder brengen. De knelpuntdisciplines zijn niet zomaar in deze underdogpositie gesukkeld, let’s face it, de werkomstandigheden van huisartsen zijn momenteel echt niet aantrekkelijk. Overvolle consultaties, lange dagen, een berg administratief werk en alsmaar minder respect van hun patiënten. Een verdere opwaardering van de huisarts -waarvan nu al de vruchten worden geplukt- en het opstellen van een correct medisch kadaster brengt meer heil dan hersenloos sleutelen aan het contingent. Zo een kadaster kwantificeert wetenschappelijk het artsenaantal, hun activiteit en de verspreiding over verschillende regio’s (steden, platteland, …) en kan ons een schat van informatie brengen over waar de tekorten liggen en waar de overconsumptie op de loer ligt. Een opportuniteit voor kwaliteitseffectieve besparingen, eerder dan het debat over de erelonen opnieuw te doen losbarsten, denken vele collega’s met me mee.

Dus durf de denkoefening te doen: behoud de contingentering, gebaseerd op een objectief medisch kadaster. Werk aan een (meer) representatief ingangsexamen in beide grootste landstalen. Beperking van de instroom zal de kosten van nodeloze studiejaren vermijden, zal de kwaliteit van het onderwijs en de stages verhogen. En tenslotte, herwaardeer de onderbevolkte specialisatierichtingen. Mevrouw Onkelinx, uw (toekomstig gezondheidseconomisch) infarct zal niet door die enkele Waalse politieke lobbyisten opgelost worden. U weet door wie wel.

Elk blogbericht op ‘UZ Brussel blogt’ weerspiegelt enkel de mening van de respectievelijke auteur.

Over

Dr. Dennis Brouwers is ASO Orthopedie, afgestudeerd aan de VUB in 2013. Hij is tevens de secretaris van het symposium Medische Wereld, een initiatief van het UZ Brussel en de VUB.


Er zijn geen reacties.

Reageer

Je kan deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>