Ocheere Stress

Telkens in de media de woorden ‘stress’, ‘burn-out’, ‘werkdruk’, … vallen, merk ik op Twitter twee verzuchtingen: de Och’s en de Ach’s. De ‘O’ van ‘Ocheere’ ze zijn daar weer, de eeuwige klagers, de overdrijvers, de zachte waarde-fetisjisten die alleen het halflege glas zien. En de Ach’s met de ‘A’ van laat me zeggen: ‘Aandacht’. Aandacht voor een onderkende problematiek met diepgaande maatschappelijke impact. Ik moet toegeven dat ik tot een tijd terug eerder in het ‘O-kamp’ zat. Het zullen wellicht mijn West-Vlaamse roots zijn: “Komaan zeg, iedereen heeft wel es een moeilijk moment” of het bomma-bordje: “Trek het je niet aan …”. Maar het ‘O-kamp’ werd me steeds vervelender in hun ontkenning, in hun bewust ondersneeuwen van elke bezorgde tweet met de roep naar: waar zijn de studies, de wetenschappelijke bewijzen … en daardoor laten ze ook blijken dat wie over burn-out tweet een foute onheilsprofeet is, wat dan nog een stadium verder eindigt in het twitterbashen van al wie een maatschappelijke duiding wou geven aan burn-out en stress.

Maar ik heb geleerd. De zingeving van het leven, is het leven zelf, en dus kun je maar beter leren om beter te leven. Ik vertaalde die koele cijfers naar mensen. Gemiddeld hebben 3% van de werknemers uitgesproken klachten en symptomen van burn-out. Dus zegt het ‘O-kamp’: 97% is fit en gezond. What’s the problem?

Maar 3% van een populatie van een bedrijf van bijvoorbeeld 3000 mannen en vrouwen, dat zijn 90 mensen. Twee bussen vol medewerkers die door stress, werkdruk of te weinig ondersteuning, … er onderdoor gaan, gegaan zijn of aan het gaan zijn. En, het blijft niet alleen een cijferverhaal. Ook bij mij in het ziekenhuis worden we meer dan eens met de neus op de feiten gedrukt. Dat doet pijn, en het laat je beseffen dat dure en mooie woorden in missie en waarden je niet automatisch beschermen tegen aandachtsgemis of oppervlakkigheid.

Natuurlijk, en gelukkig, is er in veel gevallen wel een ‘warme cultuur’ gedragen door vele medewerkers en dus ook een stevig net. Maar, waarden en cultuur blijken soms grof geweven, en door de mazen van het net kun je ook vallen, en dan tuimel je diep en nog dieper, en dan ben je uit het zicht, uit het licht en ook uit het oog en uit het hart. Maar er ontbreekt een essentieel stukje in het weefgetouw. En dat is het stoppen van de ontkenning: dat komt bij ons niet voor …

Tijd om dit op te bouwen en de mazen te dichten.

De vraag is wat je daarvoor nodig hebt? In de eerste plaats: moed, of beter deemoed. De start is het erkennen dat de problematiek er is en dat die bespreekbaar moet zijn, vooral boven tafel. Dus ook bespreekbaar met de ‘O’s’ die zich in hun stevige harnassen afschermden. Ze losweken uit dit canvas is de eerste opdracht, en laat de man en vrouw aan de top daarbij het voorbeeld geven. In de tweede plaats ook een structuur, een zichtbare cultuur, een gekende weg, ruimte, acties, … Daarover gaat de studiedag op donderdag 30 januari van Zorgnet Vlaanderen We zullen er bij zijn.

Maar, er is vooral ook de blijvende cruciale rol van leidinggevenden naar hun medewerkers. Dit is deel van hun taak, ze moeten daarin begeleid worden en leren signalen herkennen, tijd maken en krijgen. Meelopen in de ratrace, achter je agenda aanhollen of tussen alle taken zwemmend bovenblijven, klinkt heel fysiek, maar is niet de juiste aanpak of voorbeeld.
Er is toch nog een ‘O’, waarmee ik het wel eens ben: wat we wellicht niet nodig hebben, zijn nieuwbakken consultants, die klaar staan om burn-out te ‘vermarkten’ en met nieuwe newspeak programma’s en geluksgelul en geleuter een aanbod uit hun portefeuille te toveren.

Nee, echt dat hoeft niet. Dus niet bellen.

Studiedag Zorgnet Vlaanderen

Elk blogbericht op ‘UZ Brussel blogt’ weerspiegelt enkel de mening van de respectievelijke auteur.

Over

Raf Vandenbussche is Senior HR Consultant en ligt als projectmedewerker aan de basis van de fundraising in het UZ Brussel. Hij bouwde een lange HR-loopbaan uit in diverse organisaties waaronder, naast het UZ Brussel, de Vrije Universiteit Brussel en De Persgroep. Voor meer info over de fundraising van het UZ Brussel kan je terecht op www.vriendvoorhetleven.be en www.testament.be. Raf twittert als @rafvan en is bereikbaar via het e-mailadres raf.vandenbussche@uzbrussel.be.

Deze blogpost is gepost in HR op


Er zijn geen reacties.

Reageer

Je kan deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>